Konstrukcja ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ploty PCV na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastikowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy balustrady Winylowe na plot i bramę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balustrady Winylowe na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak projektowane sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.